Alles wat hier is, is ook elders. Wat niet hier is, is nergens.

De tantrische traditie

Tantra is een spiritueel pad, een kunst, een wetenschap en een levensstijl.
Het is een Sanskriet woord dat "transformatie" betekent en "verruiming, bevrijding".
Het basisconcept van deze levensvisie is dat elk menselijk wezen een weerspiegeling is van de hele kosmos. Het is een leer waarin het hele universum een innig samengaan is van bewustzijn en energie, die overal en in alles aanwezig zijn. Tantra ziet in alles het bewustzijn dat het doordringt. Een Indiase Tantra-tekst luidt:"Alles wat hier is, is ook elders. Wat hier niet is, is nergens."
De bloem die bloeit, de aarde, de lucht en het water, is allemaal uitdrukking van het bewustzijn zelf. Dit bewustzijn huist ook hier in mij en ik kan er contact mee maken. Deze kracht is namelijk die universele kracht, die ook overal elders in het heelal bestaat: Liefde.

Tantra omarmt alle dualiteiten waaruit het leven op aarde bestaat. Liefde en bewustzijn zijn de belangrijkste ingrediënten in Tantra. Liefde heeft een eerder vrouwelijke, yinne natuur; bewustzijn heeft een meer mannelijke, yange natuur. En uiteraard, zoals dat met alle dualiteiten is, zijn liefde en bewustzijn twee complementaire verschijningsvormen. Tantra laat Liefde en bewustzijn samensmelten en opent zo de weg naar het ervaren van je oorspronkelijke heelheid.

De oorsprong van Tantra

Overblijfselen van tantrische rituelen gaan zo’n 5000 jaar terug in de tijd. De tantrische teksten dateren van een paar eeuwen voor onze jaartelling en beschrijven meditaties, disciplines en rituelen. Er zijn 108 originele Hindu-boeken waarin het tantrische systeem werd gedefinieerd en de praktijk werd beschreven, opgetekend in dialoogvorm tussen de Hindu-god Shiva (die de ´penetrerende kracht van gefocuste energie' is) en zijn discipel-partner Shakti (die de vrouwelijke creatieve kracht vertegenwoordigt). Hij heeft de wereld 112 meditatiemethoden gegeven die elk een aspect van de menselijke ervaring gebruiken als een deur naar spiritueel ontwaken. Zijn levenswijze omarmt sensuele liefde tussen man en vrouw als een integraal deel van het spirituele pad. Hij eerde het vrouwelijke en onthulde het belang van een goed evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke principe.
Later zijn er veel commentaren en essays over de eerste boeken geschreven. Deze zijn gekend als de "Tantras".
Deze oude boeken beschrijven een hele levenswijze. Ze omvatten zowel de fysieke en materiële werkelijkheid, de mentale en psychologische aspecten, en spiritualiteit. De oorspronkelijke tantrische wetenschap omvatte wiskunde, geneeskunde, astronomie, astrologie, alchemie.
De tantrische zienswijze beïnvloedde verschillende Oosterse religies in Indië, Tibet en China.

Tantra in het Westen

Er is een tendens in het moderne Westen om bijna uitsluitend te focussen op de seksuele interpretaties van de tantrische traditie. Alhoewel Tantra een reputatie heeft gekregen als de ´yoga van de seks', is het seksuele element in Tantra maar een deel van haar focus, een deel van een middel tot een doel. Tantra is een spiritueel pad waarin seksuele liefde een sacrament is.
Het ultieme doel is ontwaken in de éénheid van het bestaan.
Tantricas (beoefenaars van Tantra) streven naar een spirituele verbinding of éénheid, ze willen zichzelf beleven als een deel van het Ondeelbare Geheel.
De weg om deze sublieme staat te bereiken is door de kunst en de wetenschap van tantrische meditatie.
Het transformatieproces dat wordt beleefd doorheen deze meditatieve praktijk wordt ervaren als het herinneren van je eigen wezenlijke natuur.

Tantra biedt geen geloofssysteem of dogma’s aan, maar wel een onderzoekswijze, die je de mogelijkheid geeft om alle facetten van het leven te exploreren, om je bewustzijn te verruimen en bewustzijn met liefde te verbinden.