Emotioneel Lichaamswerk

Inge reikt individuele sessies aan emotioneel lichaamswerk. Meer info over een individuele sessie vind je hier. En jaarlijks geeft zij met Dymfna een zomer-5-daagse "Leef je Lijf".

Zij is ook docente en bestuurslid van NEL (Netwerk Emotioneel lichaamswerk Vlaanderen).  NEL verzorgt een beroepsopleiding Emotioneel lichaamswerk.  Voor meer info, kijk op www.emotioneellichaamswerk.be

Hieronder vind je een doorlopende tekst.
Wil je enkel iets lezen over één thema, dan klik je op het onderwerp van je keuze hieronder.

Emotioneel Lichaamswerk : beknopt

Emotioneel lichaamswerk is een verzamelnaam voor technieken die je lichaam als uitgangspunt nemen om contact te maken met je gevoelens, met je emoties, je eigenheid.

Door onze gevoelens in te houden verstarren we letterlijk, en bouwen we uiteindelijk in ons lichaam chronische spanning op.
Onze energie en levenslust vermindert en een minder soepele levenshouding kan zelfs tot fysische klachten leiden.
De technieken uit emotioneel lichaamswerk - bewegingsoefeningen, voller ademen, en hieraan geluid durven geven – zijn gericht op het ontspannen van die chronische spanning om je energiepeil opnieuw te verhogen.

Je gaat opnieuw of intenser voeling krijgen met je lichaam, contact maken met je verlangens, spontaner je gevoelens uiten, meer vanuit je hart leven...

Theoretische achtergrond

Emotioneel lichaamswerk (ELW) is een verzamelnaam voor bewustwordingstechnieken die het lichaam als uitgangspunt nemen.
Bio-energetica is daar een belangrijk onderdeel van. De grondlegger van bio-energetica is Alexander Lowen, een Amerikaanse psychiater en leerling van Willem Reich, die op zijn beurt leerling was van Sigmund Freud (bekend om zijn theorieën uit de psycho-analyse).

Lowen is van mening dat de scheiding tussen geest en lichaam een goede therapie in de weg staat, en heeft getracht dit op te heffen door bio-energetica en haar toepassingen in het leven te roepen. Hij begon er mee in de jaren ’60 en heeft er heel wat boeken over geschreven.
De tekst hieronder is voornamelijk een beknopte weergave van zijn theorie.

Meer specifiek hebben we het over :
* wat is bio-energetica
* vibratie en beweeglijkheid
* aarden
* ademen
* seksualiteit en levenslust
* zelfbeheersing en expressie
* contact

Wat is bio-energetica

Bio-energetica is een manier om de persoonlijkheid te begrijpen met het lichaam en de energetische processen daarvan als uitgangspunt. Hoe je reageert op levenssituaties wordt bepaald door de hoeveelheid energie die je hebt en die je gebruikt. Iedereen weet dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden. Op een dieper, onbewust niveau echter worden zowel denken als voelen geconditioneerd door energiefactoren. Het is bvb. onmogelijk voor een depressief iemand om zichzelf uit zijn depressie te tillen door positieve gedachten te gaan denken.

Hoe voller je leeft, hoe meer energie je hebt, en andersom. Door verstarring of chronische spanning wordt de rijkdom van het leven verminderd en je energieniveau lager. Bij de geboorte leeft een mens het meest en is het soepelst; bij de dood is de verstarring volledig. De verstarring die komt met de jaren is niet te vermijden, maar wat we wel kunnen vermijden is de verstarring die te wijten is aan spierspanningen die het gevolg zijn van onopgeloste emotionele conflicten. Iedere fysische of emotionele druk produceert een toestand van spanning in het lichaam. Normaal gesproken verdwijnt de spanning als de druk wordt opgeheven. Als kind echter heb je minder weerstand. Als je dan bvb. herhaaldelijk in eenzelfde situatie terechtkomt, wordt eenzelfde spanning telkens opgeroepen, en kan je die spanning niet meer opheffen. De tijdelijke spanning heeft zich omgezet in chronische spierspanning, in een onbewuste lichaamshouding. Zulke chronische spierspanningen verstoren je "emotioneel welzijn" doordat ze je energie doen afnemen, je beweeglijkheid belemmeren, en je zelfexpressie beperken.

Bio-energetische oefeningen zijn erop gericht om die chronische spanning te verlichten. Bepaalde oefeningen, beheerste druk of zachte aanraking helpen je om contact te maken met je spanningen, en via geschikte bewegingen kan je die loslaten. Je kan je grotendeels onbewuste remmingen en blokkades (oa vanuit ervaringen in je kindertijd) gaan begrijpen. Je kan je onderdrukte gevoelens gaan accepteren en ze uiten in de gecontroleerde omgeving van een workshop.

Als je de oefeningen regelmatig doet hebben ze tot gevolg dat :
* de mate van vibratie in je lichaam sterker wordt
* je beter gaat aarden
* je dieper gaat ademen
* je bewustzijn verscherpt wordt
* je je beter kunt uitdrukken
* je een harmonischer lichaam krijgt (je innerlijk komt immers ook meer in evenwicht)
* je levenslust, je seksualiteit, je zelfvertrouwen toeneemt

Dat klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Het zijn echter oefeningen, veel hangt af van hoe je ermee omgaat ! Je kunt de oefeningen mechanisch doen, maar dan heb je er weinig profijt van. Je kan ze dwangmatig doen, maar dan daalt hun waarde. Je kan ze doen om jezelf te bewijzen, maar er valt niets te bewijzen.
Tijdens de workshops word je uitgenodigd om ze te doen vanuit liefde en respect voor jezelf, en vanuit een nieuwsgierigheid naar je eigen mogelijkheden ...

Vibratie en beweeglijkheid

Als je naar een slapend kind kijkt, zijn kleine schokjes te zien, vooral in het gezichtje, maar ook in de armpjes en beentjes. Dit is het gevolg van een innerlijke prikkeling die zich aan de oppervlakte voortdurend in beweging omzet. Als de prikkeling toeneemt, komt er meer beweging; als de prikkeling zwakker wordt, wordt het lichaam rustiger.

Als de vibratie van het lichaam gecoördineerd toeneemt, ontwikkelen zich trillingsgolven die zich door het lichaam verspreiden. We kennen zulke golven via de hartslag die door de aderen klopt en via de peristaltische bewegingen van de ingewanden, ook trillingsgolven. Maar het komt niet vaak voor dat we de trillingsgolven ervaren die door het hele lichaam gaan tijdens volledige ontspanning of bij een intens gevoel. Bij volledige ontspanning gaan er ademgolven door het lichaam bij iedere inademing en iedere uitademing. In toestanden van hevige emotie slaan er gevoelsgolven door het lichaam. Zulke trillingsgolven zijn er ook bij het hoogtepunt tijdens het vrijen.
Gewoonlijk staan we onszelf echter niet toe om volledig te ontspannen, diep te ademen of intens te voelen.

Tijdens de oefeningen kan je vibraties voelen. Dat is goed, dat is een teken van lèven ! Ik herinner me nog dat mijn leraar steeds zei : "Je tremble, donc je suis !"
Grove vibraties zijn een teken dat de prikkeling of de lading niet vrij stroomt, dat de gevoelsstroom door spieren gaat die in een toestand van chronische spanning verkeren. Als de spanningen vrijkomen of de spier zich ontspant, worden de vibraties fijner, iets wat nauwelijks waarneembaar is aan de oppervlakte, maar wat toch voelbaar is als een heel aangenaam ‘gezoem’ ofzo. Als je geen vibraties voelt tijdens de oefeningen kunt ge beter schudden dan helemaal niet vibreren. Je kan natuurlijk ook spontaan schudden van een zeer intense lading : schokken van het wenen, beven van vrees, trillen van liefde, …onafhankelijk van het gevoel lééf je dan.
Het gaat erom dat je de vibraties aan de gang kunt houden als een fijn, regelmatig gezoem, terwijl de druk toeneemt. Zo vergroot je het vermogen van je lichaam om opwinding en genot te verdragen. Je ego moet dan wel stevig verankerd zijn in je lichaam, en niet bang zijn om de onwillekeurige reacties van je lichaam te volgen. Dan worden je bewegingen en je gedrag heel spontaan en toch gecoördineerd en effectief : je verkrijgt een natuurlijke gratie.

Tijdens dit proces vindt er een overeenkomstige verandering plaats in je denkwijze en attitude. Als je vibraties door je hele lichaam gaan, voel je je verbonden, voel je je geïntegreerd, je straalt dan van leven !

Aarden

In bio-energetica betekent aarden het contact voelen tussen je benen / voeten en de aarde. Als je met je beide benen op de grond staat, weet je wààr je staat, en dus wié je bent. Je hebt contact met de fundamentele werkelijkheid van je bestaan, je identificeert je met je lichaam. Je gaat je zwaartepunt verlagen waardoor je gevoel van veiligheid toeneemt. Als iemand nl. heel geladen is of in een staat van opwinding verkeert, is die persoon ertoe geneigd om in de lucht te gaan, weg te vliegen. In deze toestand is er ondanks een gevoel van opwinding of in de wolken te zijn, altijd een element van angst en gevaar, nl. het gevaar om te vallen.
In emotioneel lichaamswerk zeggen we ook dat faalangst eigenlijk valangst is, iets wat je hebt als je niet genoeg geaard bent.

Het is belangrijk om in je onderbuik gecenterd te zijn, in de zetel van het instinctieve leven, dan heb je hara, dan ben je zowel psychisch als lichamelijk in balans. De meeste Westerlingen zijn echter gecenterd in het bovenste deel van hun lichaam, vooral in het hoofd, het brandpunt van het ego, het centrum van het weloverwogen gedrag. Maar als je bedenkt dat niet meer dan 10 procent van onze bewegingen bewust wordt uitgevoerd en dat 90 procent onbewust is, wordt het belang van het centrum van je onderbuik, je bekken, duidelijk.
Je buik is trouwens letterlijk de zetel van het leven : in het bekken vindt de conceptie van een mens plaats en vanuit de buik aanschouwt het kindje benedenwaarts het levenslicht. Door te weinig contact met dit vitale centrum raakt iemand uit balans en dit leidt tot angst en onzekerheid.

Aanhangers van emotioneel lichaamswerk vinden het belangrijk dat je je buik loslaat. Een ingetrokken buik maakt het heel moeilijk om in de onderbuik te ademen, en snijdt alle seksuele gevoelens in het bekken af, waardoor seks i.p.v. een uitdrukking van liefde één wordt van prestatie en ontlading. Volgens Lowen hebben wij Westerlingen dan wel ons lijfelijk corset verworpen, maar we hebben het ingeruild tegen het psychisch corset, dat zelfs nog effectiever is omdat we het niet kunnen uitdoen wanneer we dat willen.

Mensen hebben veelal bezwaren tegen het loslaten van hun buik, ze zijn bang om een dikke buik te ontwikkelen. Maar als je kijkt naar mensen met een dikke buik zul je zien dat zij hun buik juist niet loslaten. Die is juist strak samengetrokken en de spieren van de buikwand zijn gespannen.
En als je juist loslaat, je gevoelens meer toelaat, kom je meer in balans, en dit weerspiegelt zich in je lichaam, je krijgt een meer harmonisch, gratieus lichaam.

Ademen

Een goede ademhaling is essentieel voor een vibrerende gezondheid. Via onze adem krijgen we de zuurstof die het vuur van onze stofwisseling brandende houdt – en dat geeft ons weer de energie die we nodig hebben.

In tegenstelling tot klassieke ademhalingsoefeningen waar je bewust dieper moet gaan ademen, trachten bio-energetische oefeningen het natuurlijke ademhalingspatroon te herstellen. De oefeningen zijn erop gericht om de spanningen, die je ervan weerhouden om natuurlijk en diep te ademen, te laten voelen, zodat je ze los kunt laten, waardoor je vanzelf gemakkelijk en diep gaat ademhalen zonder dat je je daar steeds bewust van bent.

Ontspannen ademhalen doe je voornamelijk in je buik en niet zozeer in je borst; hierdoor krijg je een maximale hoeveelheid lucht bij een minimale inspanning. Bij een gezonde ademhaling doet het hele lichaam mee, vooral de spieren diep in het bekken, die het bekken licht naar achteren en naar voren kantelen, waardoor de buikholte tijdens de uitademing kleiner wordt.
Je moet je ademhalingsbewegingen voorstellen als golven.
De golf van de inademing begint diep in het bekken. Als deze golf zich omhoog beweegt zetten de holtes zich uit : de buik, de borst, de keel en de mond. Bij veel mensen is de keel echter samengeknepen zodat de gevoelens worden verstikt. Je gaat veel dieper en vrijer ademhalen nadat je eens goed hebt gehuild.
De golf van de uitademing begint in de mond en stroomt naar omlaag. Als deze golf het bekken bereikt, beweegt dat zich een beetje naar voren. De uitademing brengt een ontspanning teweeg van het hele lichaam. Je laat de lucht in je longen gaan en daarmee laat je alles wat je vasthoudt los. Als je bang bent om je te laten gaan, vind je het moeilijk om helemaal uit te ademen. Zelfs als je expres hebt uitgeademd blijft je borst enigszins opgezet. Dit houdt verband met de vrees dat je niet genoeg lucht zult krijgen. Anderen, die bang zijn om te reiken naar de wereld hebben moeite om hun keel wijd open te doen om diep in te ademen.

Bij sommige mensen wordt de buik ingetrokken als de borst zich uitzet bij de inademing. Wat nog vaker voorkomt is dat de ademhalingsbewegingen beperkt blijven tot het gebied van het middenrif en dat de buik en de borst nauwelijks meedoen. Een ingehouden buik heeft te maken met seksuele geremdheid, en ook met het onderdrukken van gevoelens van verdriet. We trekken onze buik in om onze tranen in snikken te beheersen. Als we ons echter zouden laten gaan, zullen we waarschijnlijk echt vanuit onze buik gaan huilen, en openen we de deur om ook echt vanuit onze buik te lachen. Werkelijk snikkend huilen is beter voor je ademhaling dan welke oefening ook. Als een depressief persoon kan huilen, verdwijnt de depressie, aldus Lowen.

De ademhaling is ook verbonden met de stem. Om een geluid te maken moet je de lucht door het strottenhoofd bewegen. De meeste mensen kunnen geen hard geluid maken, veelal werd hun huilen en schreeuwen verstikt toen ze nog kind waren. Het verstikken van deze geluiden leidt tot een samentrekking van de keel, waardoor de ademhaling belemmerd wordt. In lichaamsgerichte workshops moedigen we jullie aan om je stem te gebruiken. Als je merkt dat je je adem inhoudt, slaak dan een zucht, zorg ervoor dat je gehoord wordt. Vele mensen hebben als kind de boodschap gekregen zich rustig te houden. Deze ontkenning van het recht je stem te gebruiken kan geleid hebben tot het gevoel nu geen stem te hebben in je eigen zaken.

Seksualiteit en levenslust

In een gezonde lichaamshouding staat het bekken ’n beetje naar achter maar wordt los gehouden. Het bekken kan gevuld worden met seksueel gevoel, de (onder)buik dient als reservoir voor de seksuele gevoelens.

Als het bekken naar voren wordt gehouden, bevindt het zich in de ontladen positie. Elk seksueel gevoel stroomt direct naar de genitaliën, het orgaan van ontlading. Omdat de persoon nu geen seksueel gevoel kan ‘hebben’ is hij bij elke gelegenheid uit op seksuele ontlading of, als dat onmogelijk is, wordt het gevoel afgesneden. Dit gebeurt dan door de adem in te houden en het bekken te bevriezen. Dan ben je seksueel niet geaard. Je kan dan nog wel je bekken bewegen, maar het is als een gitaarsnaar die aan één kant los zit : als er op getokkeld wordt komt er wel beweging in, maar het heeft geen welluidende klank.

Bovendien is het belangrijk om de bodem van het bekken en je anus te leren ontspannen. Velen hebben hier een spanning op als uitdrukking van een vrees om je ‘te laten gaan’. Deze spanningen hebben veelal hun oorsprong in een te vroege of te strenge zindelijkheidstraining van de vroege kindertijd.

Zelfbeheersing en expressie

Heel vaak zie je mensen die niet kunnen huilen, niet kunnen kwaad worden, die bang zijn om hun angsten te tonen, die niet kunnen reiken, die niet durven te protesteren, … Er zijn mensen die gemakkelijk huilen, maar die niet boos kunnen worden; bij anderen is het omgekeerd. Er is een discriminatie op onze emoties : sommige mogen wel, andere niet. Vanuit energetisch oogpunt echter zijn alle emoties gelijk. Emotie (é-motion) betekent het naar buiten brengen van een gevoel, van energie.

Hierbij gaat het niet om ontmoeting, want het uitdrukken van gevoelens is niet op iemand anders gericht. Je wordt aangemoedigd om gevoelens te uiten in een daarvoor geschikte oefening, zodat je je bewust leert te uiten. En alle emoties zijn welkom !
Gevoelens hoeven uiteraard niet perse te worden geuit of naar buiten gebracht. Het gaat erom dat je je gevoelens kunt uiten, maar wanneer en hoe je dat doet wordt bepaald door een bewuste beslissing.

In lichaamsgerichte workshops kan je je oefenen in het uitdrukken van gevoelens en daar vertrouwd mee te raken in een gecontroleerde situatie. In het begin kan dat wat zoeken zijn. Als we leren alle emoties tot uitdrukking te brengen, dan kan het zijn dat we in het begin in ons dagdagelijks leven over-reageren, een te grote lading naar buiten brengen. Hoe meer je oefent in gecontroleerde situaties, hoe meer je je gevoelens beheerst tot uitdrukking kan brengen, en hoe vrijer je je vrij voelt.

Contact

Eén van de doelstellingen van Emotioneel Lichaamswerk is om meer in contact te zijn. Contact hebben betekent dat je je bewust bent van wat er binnen en buiten je gebeurt.
Het is bvb. niet voldoende dat je een ruggegraat hebt, het is belangrijk dat je je ruggegraat voelt. Als hij te stijf is kan je niet gemakkelijk toegeven; als hij te zacht is zal hij je niet genoeg stevigheid bieden om je positie onder druk te handhaven.

Als je meer contact krijgt met je lichaam zul je de stijfheid en de spanningen die je gevoelsstroom in de weg staan gaan ervaren.
Je kunt een spanning alleen loslaten als je hem voelt. Als je de spanning voelt, kun je tot ontspanning komen door de samengetrokken spieren te mobiliseren in een strekkende of expressieve beweging. Als je een samengetrokken spier langzaam strekt, komt het vaak zover dat hij ‘loslaat’ en zal dan als een veer gaan trillen. Expressieve bewegingen als stampen en slaan mobiliseren eveneens het samengetrokken spierstelsel. Ook een emotionele ontlading, zoals huilen, verlichten inwendige spanningen.

Je kunt voelen of een lichaamsdeel ontspannen is doordat het dan warmer aanvoelt en de kleur is toegenomen omdat er meer bloed naar dat gebied toestroomt.

AANBOD : Zomer 5-daagse "Leef je Lijf"

Wil je ?
Je leven door je lijf voelen stromen?
intenser gaan voelen?
je impulsen volgen?
durven lachen – huilen – roepen?
je spontaner uiten?
en dit alles op jÓuw manier en jÓuw tempo
in het hartje van de zomer
waar genieten voorop staat
en waar ruimte is om af te dalen naar je diepste verlangen,
naar “je lijf te leven"

Dan is dit misschien iets voor jou :
In een zomer 5-daagse kan je emotioneel lichaamswerk intens ervaren!
We wisselen emotioneel lichaamswerk af met creativiteit, zelfexpressie, relaxatie, ...
In 'deelrondes' kan je je ervaringen delen, en ondersteund en begeleid worden in je groeiproces.
Daarnaast is er het heerlijk genieten van lekker eten en prachtige natuur ...

Begeleidingsteam

Sinds 2004 geven Inge (Yatri), Dymfna De Leeuw en André Schueremans zomerweken Leef je Lijf.


Praktische info

Waar vindt Leef je Lijf plaats ?
In het Lotushuis, een centrum in Westerlo nabij bossen en natuur.

Hou alvast vrij in je agenda

  • Van maandagochtend 4 mei (10u) tot vrijdagavond 8 mei (17u) 2015 : begeleiding Inge Leemans
  • Van maandagochtend 10 augustus (10u) tot vrijdagavond 14 augustus (17u) 2015 : begeleiding Dymfna De Leeuw

Hoeveel kost dit kadootje aan jezelf ?
€375 voor de workshop (€340 indien je het volledige bedrag betaalt voor eind mei).
De accommodatiekost is afhankelijk van het aantal deelnemers en is ter plaatse te betalen (richtprijs €50/dag).

Wil je inschrijven ?
Het maximum aantal deelnemers is 16. Om zeker te zijn dat jij erbij bent, stort je een voorschot van €100. Het resterende bedrag dien je voor 1 juli te betalen. Bij annulatie na 1 juni (1 juli) ben je het voorschot (volledige bedrag) verschuldigd.

 

Klik hier voor de digitale folder in Word formaat of in PDF formaat

Ervaringen

Leef je lijf was voor mij een heel fijne ervaring! De warme sfeer en inrichting van het lotushuis, de prachtige tuin, het eten allemaal vers en met liefde gemaakt creeërden een echte ontspannen vakantie- en verwensfeer. Jezelf de kans geven om even afstand te nemen van thuis, je dagelijkse routine en gewoonten, ... en tijd te maken om meer voeling te krijgen met wat je voelt en wilt (be)leven, waren voor mij een wonderbaarlijke ervaring. Een sfeer van vertrouwen, openheid, respect, jezelf zijn, nabijheid en acceptatie maakten deze vijf dagen heel intens. Ik ben heel dankbaar voor het lichaamswerk, de begeleiding en de deelnemers die me stuk voor stuk mijn kracht als een mooi geschenk aan mezelf hebben gegeven.  
KD (zomer 5-daagse Leef je Lijf, 2012)

De 5 dagen Leef je Lijf hebben me intens in contact gebracht met mijn diepste essentie. Ik heb vreugde en oerkracht ervaren, ik heb ze gezien, gevoeld en gehoord. Ik ben ook verdriet en pijn tegengekomen, maar in een zacht bewustzijn, in een besef dat deze emoties voelen en doorleven noodzakelijk is om ze daarna te kunnen loslaten en het pad naar vrijheid en vrede verder te zetten. Een heel fijne week, in een liefdevolle en mooie omgeving, waar ik oprecht werd geraakt door de kracht en verbondenheid van mensen. Dankjulliewel!
H.V.L., 33 jaar (zomer 5-daagse Leef je Lijf, 2012)

Ben deze week nog eens met mezelf op stap geweest. Heel dicht bij mezelf. Heel veel losgemaakt en voor 't eerst bewust het een andere wending kunnen geven. Nee, eerst een plaats, een goei plekje, en dan getransformeerd denk ik dat ze dat noemen. Heerlijk! Dankjewel!
H, vrouw van 41 jaar (zomer 5-daagse Leef je Lijf, 2009)

De vrolijkste diepe stap vooruit op mijn levenspad!
W.S.,man van 66 jaar (zomer 5-daagse Leef je Lijf, 2009)

Je kan alleen veranderen als je vertrekt vanuit een oneindig respect voor wat nu is.
A, vrouw van 48 jaar (zomer 5-daagse Leef je Lijf, 2009)

Het leven stroomt opnieuw in mij!! Bedankt.
S, man van 34 jaar (zomer 5-daagse Leef je Lijf, 2009)

Ik heb kunnen loslaten, mezelf zijn, helemaal mijn kind-zijn beleven Vertrouwen Er mogen zijn zoals ik ben Dichter bij mijn gevoel gekomen
anoniem (zomer 5-daagse Leef je Lijf, 2009)

Geweldig hoe mijn gedachten helemaal veranderd zijn in de positieve zin; De eerste 2 dagen wou ik terug naar huis, maar vanaf de 3de dag is dit gewijzigd in "deze cursus wil ik helemaal uitdoen".
anoniem (zomer 5-daagse Leef je Lijf, 2009)

een veilige plek met deze begeleiders om op een plezante manier bij jezelf en anderen te komen om te doen, te ervaren
anoniem (zomer 5-daagse Leef je Lijf, 2009)