Relatie-sessie

In een relatie-sessie krijg je elk zorgvuldige aandacht voor je eigen proces binnen de relatie, en wordt er naar de kwaliteiten en de beperkingen van de relatie gekeken. Jullie kunnen een éénmalige sessie volgen, of voor een langere tijd sessies volgen. In een eerste sessie houden we een verkennend gesprek om duidelijk te krijgen waarnaar je elk op zoek bent.
Het kan zijn dat we je aanraden om een aantal sessies te volgen, maar jullie kiezen op ieder moment zelf of je een volgende sessie wil plannen.

Waarom kunnen jullie een relatie-sessie volgen?

Tantra beschouwt een relatie als een bedding om ieders eigen potentieel optimaal te ontwikkelen, om samen te genieten van de mooie dingen, en te groeien dankzij de confrontatie met elkaar.
Maar wat als je relatie niet (meer) vervullend is ? Wat maakt dat je je beperkt voelt, dat je je hart voor elkaar afsluit, dat je je energie niet meer volledig inbrengt in de relatie, of dat het contact veelal bestaat uit strijd en (al dan niet uitgesproken) irritatie ?
Een relatie-sessie kan jullie helpen om (opnieuw) veiligheid en vertrouwen te creëren, om datgene uit te spreken wat "waar" is, wat je ervaring is op dat moment. Projecties kunnen zo helderder worden. Van daaruit kunnen we samen gaan onderzoeken hoe jullie (opnieuw) een "JA" naar elkaar kunnen belichamen, of hoe jullie je relatie willen afronden als de kloof te breed is (geworden) of de verschillen te groot blijken.

Het vraagt van beide partners een openheid voor ieders eigen groeiproces, en voor de waarden van jullie relatie.

Een relatie-sessie duurt twee uur.
Je kan hiervoor terecht bij Inge of bij Rob.