Lezing

Tantra : Breng heling in jouw intimiteit en seksualiteit

Wat betekent intimiteit voor jou? Wat voel jij in je hart als je nabij durft te zijn? Hoe stroomt jouw seksuele energie?

Sommigen kunnen gemakkelijk een open hart voelen, een warme betrokkenheid. En het wordt spannend als ze lust of een levenskracht vanuit hun bekken voelen.
Anderen kunnen lustig genieten, maar durven zich niet raakbaar op te stellen. En zo heeft ieder zijn eigen 'kleur' in intimiteit en seksualiteit.

Tantra toont je een weg om je oorspronkelijke intimiteit en seksualiteit wakker te maken, om JA te durven zeggen om je hartsenergie en je bekkenenergie met elkaar te verbinden.

Je levensenergie is seksueel van oorsprong. We zijn allemaal uit seksualiteit geboren. Het is een gigantische kracht die, als ze vrij mag stromen, jou laat bruisen van levenslust. Creativiteit vloeit uit je voort.

Tijdens deze avond kijken we wat jou kan helpen. We gaan dieper in op de levenshouding van Tantra, een pad van Liefde en Bewustzijn. En we besteden aandacht aan het belang van het creëren van helende ervaringen. Als kind hebben we het nl nodig dat oa onze ouders zich vrij voelen in hun beleving van intimiteit en seksualiteit. Om zo afgestemd te kunnen reageren op onze ontluikende en onschuldige seksualiteit. Hoe kan je dat alsnog helen? Daar gaan we dieper op in.

 

Deze lezing staat open voor iedereen. We starten om 20u, je bent welkom vanaf 19u45. Je hoeft NIET op voorhand in te schrijven. Het is ook een ideale gelegenheid om te komen kennismaken met Tantra en/of met Yatri vzw.

 

Klik hier voor meer praktische info.

 

Tantra en ontluikende seksualiteit

Tantrische inspiraties voor iedereen die wil kijken naar (eigen) puberteit

Pubers trekken ons aan in hun tomeloze energie of ze maken wakker wat wij niet durfden beleven. Soms ook boezemen ze ons angst in door hun grensoverschrijdend gedrag. Hoe dan ook, ze doen iets met ons. Ze brengen al of niet bewuste herinneringen naar boven  van onze eigen puberale zoektocht in onze ontluikende seksualiteit.  Een seksualiteit die soms als verkrampt en soms als schendend werd beleefd.

Pubers vragen om een antwoord, net als de puber in jou, om een voorbeeld van ons als volwassenen : een liefdevol begrenzend regulerend antwoord.

In deze workshop/ lezing bieden we handvaten aan om vanuit tantrisch oogpunt en ervaring dit antwoord te kunnen bieden.  Hoe kijkt Tantra naar ontluikende seksualiteit?  Het zal je in staat stellen om meer open en stevig aanwezig  te kunnen zijn bij je innerlijke puber, en evengoed bij onze (toekomstige) pubers  in deze cruciale ontwikkelingsperiode.

 

Klik hier voor meer praktische info.

 

Tantra : aanraken met je hart in je handen

We raken vaak aan met een doel : de ander laten ontspannen, een geruststellende aanraking, intimiteit beogen, ... Tantra wijdt je in tot de "Kunst van het Tantrisch Aanraken".

Hoe je alle technieken kan loslaten, geen doel voor ogen hebben, maar je hart verbinden met je ganse wezen en van daaruit aanraking laten ontstaan. Tantra reikt jou hiervoor tools aan om je lichaam te bewonen, en zo nauwkeurig mogelijk je grenzen te voelen en aan te geven, en vanuit respect af te stemmen op de ander.

Tijdens deze lezing vertellen we over een aantal concrete tools van tantrisch aanraken, een communicatie die dieper gaat dan je huid.

 

Klik hier voor meer praktische info.

Tantra : Liefde en instinct in seksualiteit

Seksualiteit … een thema dat jou niet onberoerd kan laten. Je levensenergie is seksueel, we zijn allemaal uit seksualiteit geboren. Het is een gigantische kracht die, als ze vrij mag stromen, je opnieuw laat bruisen.

En toch, vind jij het gemakkelijk om je hart te openen als je lust voelt? Of je instinct er helemaal te laten zijn in een liefdescontact? En hoe zit het met je oordelen en je normen over seksualiteit? Tantra schept bewustzijn en reikt je tools aan om je te laten ontspannen in seksualiteit. Geen moeite te hoeven doen, noch om iets te creëren, noch om iets te onderdrukken. Je niet krampachtig vasthouden aan opgelegde normen of conditioneringen, maar innerlijk voelen wat bij jou past, afgestemd op je omgeving.

Tantra vormt een helende brug tussen vurigheid en smelten, intimiteit en overgave, instinct en liefde. Allemaal mooie woorden, maar kan Tantra ook eenvoudig zijn? Ja! Hier & nu kan je beginnen met je te openen voor dit pad.

Deze avond kan je kennismaken met de zachte benadering van Tantra. De avond staat open voor iedereen. Je hoeft geen seksuele partner te hebben want Tantra gaat over het toelaten van jouw seksuele energie, niet persé over het doen van seksuele activiteiten.

 

Klik hier voor meer praktische info.

Tantrische seksualiteit : van sensatie naar sensitiviteit

Hoe je beleving van seksualiteit en je liefdesrelatie verdiepen ?

Tantra is een pad van bewustzijn en contact, waarbij je uitgenodigd wordt om het hier en nu helemaal te verwelkomen. Te voelen wat voor je klopt, en hieraan uitdrukking te geven. Om ieder moment fris te mogen beleven. Zo ook met de liefde en seksualiteit in je leven. Los van wat je hierover mogelijk leerde. Los van wat je denkt dat moet. En wat mag en niet mag.

We reiken inspiratie aan om het contact met jezelf en elkaar te verdiepen, ook in je seksualiteit. En om hierin te mogen ontspannen, met wat er is of niet is. Vanuit die acceptatie kan meer stroming ontstaan.

Tantra geeft een heel nieuw perspectief aan hoe we onze seksuele energie kunnen beleven.

Seks is de basis van onze vitale energie en wil vrij stromen. Het is een dans van polariteiten die zich verbinden : mannelijke en vrouwelijke energie, kracht en gevoeligheid, vurigheid en smelten, intimiteit en overgave, lust en liefde. Tantrische seksualiteit nodigt je uit om je te ontspannen in seks en in nabijheid met elkaar, geen moeite te doen, open en nieuwsgierig te blijven en te zien/voelen wat zich als vanzelf ontvouwt. Simpelweg door gewaarzijn te brengen in jezelf, je lichaam, het contact en het vrijen.

Tantra transformeert onze ideeen over seks, die voor misverstanden, frustraties en fricties zorgen tussen vrouwen en mannen. Tantra is een ontdekkingsreis van conditionering naar aanwezigheid, van sensatie naar sensitiviteit, van seksuele prestatie naar seks verbinden met je hart. Tantra opent je voor jouw natuurlijke passie, je raakbaarheid, je liefde voor elkaar. Zo ontstaat een manier van vrijen die liefde aanwakkert en harmonie schept. Seksualiteit is op zichzelf geen poort tot intimiteit. Daarentegen : als je je vermogen tot initmiteit vergroot, dan kan je met meer hart de liefde bedrijven. Daar hebben we het op deze avond over.

 

Klik hier voor meer praktische info.

De tantrische liefdesrelatie: groeien in liefde en bewustzijn

Tantra is een pad dat uitnodigt om te leven vanuit liefde en bewustzijn. Het beweegt ons van het ego naar onze diepste essentie. De tantrische levenskunst reikt sleutels aan om de stroom van het leven, van de liefde (weer) toe te laten. Zodat we onszelf, de ander(en) en de wereld kunnen ontmoeten met een open hart.

De gangbare manier van kijken naar een (partner)relatie is : we gaan op zoek naar onze wederhelft, het ontbrekende stuk om ons (leven) compleet te maken. We verlangen naar relaties die vervullend zijn, zowel op emotioneel, psychologisch, als op spiritueel vlak. De ander wordt dan (bewust of onbewust) gezien als iemand die ons verlangen kan/moet vervullen. Zolang hij/zij dat doet, gaat het goed. Doet hij/zij dat niet of onvoldoende, dan voelen we ons onbevredigd, teleurgesteld, gekwetst, . en beginnen we vaak een gevecht. Of de relatie verliest zijn bestaansrecht.

Tantra ziet een (liefdes)relatie niet in de eerste plaats als een situatie die ons gelukkig maakt of moet maken, wel als een geweldige gelegenheid om onszelf te ontwikkelen. Om bewustzijn te brengen in hoe we in relatie zijn, om ons vermogen tot liefhebben te laten groeien. In Tantra is een (liefdes)relatie een bevoorrechte plek om te rijpen aan elkaar. Als we groeien in liefde, komt er meer ruimte voor onszelf, precies zoals we zijn, en voor de ander, precies zoals die is. En gaandeweg komen we meer en meer in contact met onze eigen heelheid, transformeren pijnplekken uit ons verleden die we steeds opnieuw gespiegeld zien door de ander, ontwikkelen we zelf de kwaliteiten die ons zo aantrekken in de ander en ervaren we meer en meer vervulling van binnenuit. Als liefde en bewustzijn samengaan in een relatie, dan wordt ze voortdurend gevoed en vernieuwd en bloeit ze open tot ongekende diepten. Ontstaat er diepe verbondenheid terwijl beide partners meer en meer zichzelf worden en hun potentieel ontwikkelen.

Linda en Rob zijn sinds 11 jaar geliefden. We leven en werken intens samen. We getuigen deze avond uit eigen ervaring hoe het tantrisch pad ons inspireert en voor ons de weg opent naar het ervaren van vrijheid, geluk, liefde en bezieling in onszelf en in onze relatie.

In deze lezing hebben we het over liefdesrelaties, vriendschapsrelaties, alle relaties die we in het leven aangaan.

Je bent dus welkom of je nu wel of niet in een liefdesrelatie bent, of je je nu wel of niet gelukkig voelt in de relaties die je hebt, of je teleurgesteld bent in anderen of nieuwsgierig naar jezelf, . Je bent welkom precies zoals je bent.

 

Klik hier voor meer praktische info.

 

TANTRA : Ontdek de kracht van jouw verlangen

Kan jij voelen wat je verlangt ? Of zeg je vaak "kies jij maar." Of voel je wat je wil, maar ben je bang om het te vragen ? Of denk je dat het geen zin heeft om jouw verlangens open en eerlijk met anderen te delen ?

Verlangen associëren we vaak met zwakte, behoeftigheid, gemis. "Ik zal het toch niet krijgen .. " Vele tradities proberen verlangen te bannen, te overstijgen want verlangen kan een oorzaak zijn van lijden.

Tantra ziet verlangen als een krachtige bron om van je ego naar je essentie te gaan.

Dit pad nodigt je uit om jezelf te verwelkomen precies zoals je bent, hier en nu. Met jouw kwaliteiten, en evengoed met jouw belemmerende conditioneringen. Als je mag ontspannen in wat er is en wat er niet is, mag je hart betrokken raken. Als je jezelf mag zijn, wordt jouw oorspronkelijke levenslust en passie vanzelf wakker. Je verlangen wordt jouw vriend op je weg van innerlijke groei en transformatie, in verbinding met de wereld om je heen.

Tijdens deze lezing vertellen we over een aantal concrete tools van het tantrische pad. Gun jezelf een frisse kijk op de kracht van jouw verlangens.

 

Klik hier voor meer praktische info.